Principal Dirt Race Results in 2015

KAWASAKI 11R
SPARKING LADY CUP (L)

July 1, 2015, 1600m, Dirt Muddy, Cloudy
F&M, Special Weight, 3-Year-Olds & Up, Open Class, Value of race: 42,500,000Yen

  1st 2nd 3rd 4th 5th total
Added Money (Yen) 25,000,000 8,750,000 5,000,000 2,500,000 1,250,000 42,500,000
Stakes Money (Yen) 0 0 0 0 0 0
Total (Yen) 25,000,000 8,750,000 5,000,000 2,500,000 1,250,000 42,500,000

FP Bk Hs Horse Sex
Age
Weight
(Kg)
Position Finish
(1/10s)
Margin Win Fav Win Odds
1c 2c 3c 4c
1st 2 2 Trois Bonheur(JPN) M5 56.0 4 3 3 3 1.40.8  2 5.0
2nd 3 3 Sound Gaga(USA) M6 56.0 1 1 1 1 1.41.0 1 1/2 3 5.1
3rd 6 7 Sambista(JPN) M6 58.0 3 3 2 2 1.41.7 3 1 1.4
4th 6 8 Pitch Shifter(JPN) M5 55.0 6 5 5 4 1.42.2 2 1/2 6 94.1
5th 4 4 Touch Duel(JPN) M6 55.0 7 7 7 7 1.43.2 5 12 428.4
6th 5 6 Meisho Mambo(JPN) M5 58.0 5 6 4 5 1.43.2 NS 4 7.1
7th 8 11 Shonan Garasha(JPN) F4 55.0 11 11 9 9 1.43.7 2 1/2 7 142.3
8th 8 12 Kaikayoso(JPN) M5 55.0 2 2 5 6 1.44.0 1 1/2 8 224.0
9th 7 9 Tosen Benizakura(JPN) M6 56.0 10 8 8 8 1.44.7 3 5 86.2
10th 7 10 Shark Fang(JPN) F4 55.0 8 8 11 11 1.46.6 9 9 366.3
11th 1 1 Nasu Taizan(JPN) F4 55.0 12 12 12 11 1.46.7 1/2 10 369.6
12th 5 5 Cross Over(JPN) F4 55.0 8 8 10 10 1.46.9 1 11 375.1

FP Horse Sire Dam's sire Jockey Owner
Dam Dam's dam Trainer Breeder
1st Trois Bonheur(JPN) Bago Sunday Silence Keita Tosaki Koji Murano
Chunyi From Beyond Yoshihiro Hatakeyama Shadai Farm
2nd Sound Gaga(USA) Roman Ruler Phone Trick Yutaka Take Yuichi Masuda
Whistle Call Find Happiness Masao Sato Peggy S. Dellheim Norman Dellheim & The Roman Ruler Syndicate
3rd Sambista(JPN) Suzuka Mambo Misil Yasunari Iwata K. Hidaka Breeders Union
White Carnival Yellow Bloom Katsuhiko Sumii Grand Stud
4th Pitch Shifter(JPN) Suzuka Mambo Crafty Prospector Masaaki Ohata Grand Bokujo Co. Ltd.
Sandy Sifter Tide  Tsuyoshi Kawanishi Grand Stud
5th Touch Duel(JPN) Tap Dance City French Deputy Shuji Akaoka Horse Care Co. Inc.
Touch no Negai Toyo Caerleon Teruhisa Yamanaka Tadashi Mombetsu
6th Meisho Mambo(JPN) Suzuka Mambo Grass Wonder Koshiro Take Yoshio Matsumoto
Meisho Momoka Meisho Ayame Yuji Iida Yoshio Matsumoto
7th Shonan Garasha(JPN) Deep Sky Thunder Gulch Fumio Matoba JPN Giken Co. Ltd.
Shonan Madonna Shonan Sun Sun Kiyoshige Arai Tetsuhide Kunimoto
8th Kaikayoso(JPN) Timber Country Helissio Shotaro Kawashima U Carrot Farm
Matikaneyamazakura Machikane Mirage Yuta Sato Northern Racing
9th Tosen Benizakura(JPN) Daiwa Major White Muzzle Masanori Higashikawa Takaya Shimakawa
Tosen Brilliant Pulsate Satoshi Kokubo Takaya Shimakawa
10th Shark Fang(JPN) Pyro Amber Shadai Takayuki Yano Akihiro Samejima
North Song Jawaari Kazumi Akiyoshi Motomichi Bokujo
11th Nasu Taizan(JPN) Bago Opera House Seiji Yamazaki Mitsuru Oyamada
Tenzan Opera Dear Daughter Seiichi Kato Kanetoshi Oyamada
12th Cross Over(JPN) South Vigorous Assatis Shinji Hatanaka Takatoshi Sakai
Suzuka Minx Minden Rose Shinji Beppu Grand Stud

  Win Show Bracket Q. Quinella Bracket E. Exacta Q. Place
Sold (Yen) 25,600,700 12,108,100 7,046,800 27,746,200 5,166,700 37,041,000 20,610,200
PAY-OFF
(for 100Yen)
2 500 2 100 2-3 860 2-3 830 2-3 1,560 2-3 1,740 2-3 150
          3 110         2-7 110
          7 100         3-7 140

  Trio Trifecta Total Sold
Sold (Yen) 55,432,600 273,893,500 464,645,800
PAY-OFF
(for 100Yen)
2-3-7 190 2-3-7 2,870