• Video
  • Photo
2019.07.21G3 Toyota Sho Chukyo Kinen
Chukyo Racecourse
Result
2019.07.21G3 Hakodate Nisai Stakes
Hakodate Racecourse
Result
2019.07.14G3 Hakodate Kinen
Hakodate Racecourse
Result
2019.07.07G3 Tanabata Sho
Fukushima Racecourse
Result
2019.07.07G3 Procyon Stakes
Chukyo Racecourse
Result
2019.06.30G3 Radio Nikkei Sho
Fukushima Racecourse
Result
2019.06.30G3 CBC Sho
Chukyo Racecourse
Result
2019.06.23G1 Takarazuka Kinen
Hanshin Racecourse
Result
2019.06.22J-G3 Tokyo Jump Stakes
Tokyo Racecourse
Result
2019.07.21 G3 Toyota Sho Chukyo Kinen
Chukyo Racecourse
Toyota Sho Chukyo Kinen (G3)
Toyota Sho Chukyo Kinen (G3)

July 21, 2019
Toyota Sho Chukyo Kinen (G3)

2019.07.21 G3 Hakodate Nisai Stakes
Hakodate Racecourse
Hakodate Nisai Stakes (G3)
Hakodate Nisai Stakes (G3)

July 21, 2019
Hakodate Nisai Stakes (G3)

2019.07.14 G3 Hakodate Kinen
Hakodate Racecourse
Hakodate Kinen (G3)
Hakodate Kinen (G3)

July 14, 2019
Hakodate Kinen (G3)

2019.07.07 G3 Tanabata Sho
Fukushima Racecourse
Tanabata Sho (G3)
Tanabata Sho (G3)

July 7, 2019
Tanabata Sho (G3)

2019.07.07 G3 Procyon Stakes
Chukyo Racecourse
Procyon Stakes (G3)
Procyon Stakes (G3)

July 7, 2019
Procyon Stakes (G3)

2019.06.30 G3 Radio Nikkei Sho
Fukushima Racecourse
Radio Nikkei Sho (G3)
Radio Nikkei Sho (G3)

June 30, 2019
Radio Nikkei Sho (G3)

2019.06.30 G3 CBC Sho
Chukyo Racecourse
CBC Sho (G3)
CBC Sho (G3)

June 30, 2019
CBC Sho (G3)