• Video
  • Photo
2020.01.19G3 Keisei Hai
Nakayama Racecourse
Result
2020.01.19G2 Nikkei Shinshun Hai
Kyoto Racecourse
Result
2020.01.18G3 Aichi Hai
Kokura Racecourse
Result
2020.01.13G3 Fairy Stakes
Nakayama Racecourse
Result
2020.01.12G3 Nikkan Sports Sho Shinzan Kinen
Kyoto Racecourse
Result
2020.01.05G3 Sports Nippon Sho Kyoto Kimpai
Kyoto Racecourse
Result
2020.01.05G3 Nikkan Sports Sho Nakayama Kimpai
Nakayama Racecourse
Result
2019.12.28G1 Hopeful Stakes
Nakayama Racecourse
Result
2019.12.22G1 Arima Kinen (The Grand Prix)
Nakayama Racecourse
Result
2019.12.21G2 Hanshin Cup
Hanshin Racecourse
Result
2019.12.21J-G1 Nakayama Daishogai
Nakayama Racecourse
Result
2020.01.19 G3 Keisei Hai
Nakayama Racecourse
Keisei Hai (G3)
Keisei Hai (G3)

Jan. 19, 2020
Keisei Hai (G3)

2020.01.19 G2 Nikkei Shinshun Hai
Kyoto Racecourse
Nikkei Shinshun Hai (G2)
Nikkei Shinshun Hai (G2)

Jan. 19, 2020
Nikkei Shinshun Hai (G2)

2020.01.18 G3 Aichi Hai
Kokura Racecourse
Aichi Hai (G3)
Aichi Hai (G3)

Jan. 18, 2020
Aichi Hai (G3)

2020.01.13 G3 Fairy Stakes
Nakayama Racecourse
Fairy Stakes (G3)
Fairy Stakes (G3)

Jan. 13, 2020
Fairy Stakes (G3)

2020.01.12 G3 Nikkan Sports Sho Shinzan Kinen
Kyoto Racecourse
Nikkan Sports Sho Shinzan Kinen (G3)
Nikkan Sports Sho Shinzan Kinen (G3)

Jan. 12, 2020
Nikkan Sports Sho Shinzan Kinen (G3)

2020.01.05 G3 Sports Nippon Sho Kyoto Kimpai
Kyoto Racecourse
Sports Nippon Sho Kyoto Kimpai(G3)
Sports Nippon Sho Kyoto Kimpai(G3)

Jan. 5, 2020
Sports Nippon Sho Kyoto Kimpai(G3)

2020.01.05 G3 Nikkan Sports Sho Nakayama Kimpai
Nakayama Racecourse
Nikkan Sports Sho Nakayama Kimpai(G3)
Nikkan Sports Sho Nakayama Kimpai(G3)

Jan. 5, 2020
Nikkan Sports Sho Nakayama Kimpai(G3)

2019.12.28 G1 Hopeful Stakes
Nakayama Racecourse
Hopeful Stakes (G1)
Hopeful Stakes (G1)

Dec. 28, 2019
Hopeful Stakes (G1)