JRA Jockeys&Trainers Rankings

Jockey Ranking

as of February 19, 2017

ranking name 1st 2nd 3rd 4th 5th below total rides win ratio top 2 ratio top 3 ratio life time wins
1 Mirco Demuro      21 20 13 9 15 33 111 0.189 0.369 0.486 625
2 Christophe Lemaire 20 17 16 12 11 49 125 0.160 0.296 0.424 563
3 Hironobu Tanabe 18 14 6 6 8 79 131 0.137 0.244 0.290 646
4 Hiroyuki Uchida 18 4 15 17 8 73 135 0.133 0.163 0.274 1035
5 Yutaka Take 17 17 10 7 6 35 92 0.185 0.370 0.478 3877
6 Keita Tosaki 14 24 9 12 8 67 134 0.104 0.284 0.351 669
7 Yuichi Fukunaga  14 7 9 6 11 28 75 0.187 0.280 0.400 1948
8 Hayato Yoshida 14 5 9 6 10 61 105 0.133 0.181 0.267 703
9 Ryuji Wada 13 8 15 13 8 81 138 0.094 0.152 0.261 1058
10 Yasunari Iwata 12 5 10 11 8 60 106 0.113 0.160 0.255 1382
11 Kohei Matsuyama 11 9 5 8 11 63 107 0.103 0.187 0.234 412
12 Yuji Hishida 11 6 2 7 8 57 91 0.121 0.187 0.209 228
13 Hiroshi Kitamura    10 11 7 8 6 61 103 0.097 0.204 0.272 1208
14 Hideaki Miyuki   10 7 17 8 7 82 131 0.076 0.130 0.260 1225
15 Masami Matsuoka 10 5 7 4 9 67 102 0.098 0.147 0.216 744
16 Kenichi Ikezoe 9 13 11 5 4 61 103 0.087 0.214 0.320 1012
17 Yuichi Kitamura     9 11 10 11 6 53 100 0.090 0.200 0.300 502
18 Fuma Matsuwaka 9 9 7 11 4 78 118 0.076 0.153 0.212 168
19 Futoshi Komaki   9 2 2 4 2 46 65 0.138 0.169 0.200 849
20 Ryusei Sakai 9 1 5 5 5 80 105 0.086 0.095 0.143 34

* Data is inclusive of JRA racing only

Trainer Ranking

as of February 19, 2017

ranking name 1st 2nd 3rd 4th 5th below total runners win ratio top 2 ratio top 3 ratio life time wins
1 Katsuhiko Sumii    10 7 6 5 4 20 52 0.192 0.327 0.442 616
2 Katsuichi Nishiura    10 7 3 2 4 24 50 0.200 0.340 0.400 377
3 Hidetaka Otonashi   9 7 5 11 1 24 57 0.158 0.281 0.368 707
4 Mitsumasa Nakauchida 9 3 4 1 2 10 29 0.310 0.414 0.552 70
5 Yoshito Yahagi  8 6 3 5 4 42 68 0.118 0.206 0.250 479
6 Naosuke Sugai   6 6 4 6 2 24 48 0.125 0.250 0.333 255
7 Kenichi Fujioka  6 5 7 3 1 15 37 0.162 0.297 0.486 378
8 Inao Okada 6 4 6 3 3 19 41 0.146 0.244 0.390 298
9 Noriyuki Hori   6 3 3 2 6 15 35 0.171 0.257 0.343 452
10 Kiyoshi Hagiwara   6 3 0 3 2 19 33 0.182 0.273 0.273 532
11 Yasutoshi Ikee  6 2 7 2 5 29 51 0.118 0.157 0.294 532
12 Yasuo Takeichi    6 1 2 5 1 30 45 0.133 0.156 0.200 134
13 Takahisa Tezuka 5 9 4 1 1 26 46 0.109 0.304 0.391 422
14 Masaaki Koga    5 7 3 4 1 16 36 0.139 0.333 0.417 229
15 Sakae Kunieda   5 5 5 1 3 29 48 0.104 0.208 0.313 756
16 Masato Nishizono   5 5 4 7 6 25 52 0.096 0.192 0.269 487
17 Kunihiko Watanabe 5 4 4 1 3 20 37 0.135 0.243 0.351 17
18 Katsumi Minai    5 4 1 5 2 21 38 0.132 0.237 0.263 311
19 Sei Ishizaka 5 3 5 5 5 23 46 0.109 0.174 0.283 571
20 Hisashi Shimizu 5 3 1 5 1 30 45 0.111 0.178 0.200 157

* Data is inclusive of JRA racing only