JRA Jockeys&Trainers Rankings

Jockey Ranking

as of January 17, 2017

ranking name 1st 2nd 3rd 4th 5th below total rides win ratio top 2 ratio top 3 ratio life time wins
1 Hironobu Tanabe 8 5 0 1 4 24 42 0.190 0.310 0.310 636
2 Yutaka Take 6 8 4 5 1 15 39 0.154 0.359 0.462 3866
3 Masami Matsuoka 6 2 4 1 2 21 36 0.167 0.222 0.333 740
4 Christophe Lemaire 5 6 6 3 4 17 41 0.122 0.268 0.415 548
5 Yuichi Fukunaga 5 5 3 4 5 16 38 0.132 0.263 0.342 1939
6 Hiroyuki Uchida 5 4 6 4 4 19 42 0.119 0.214 0.357 1022
7 Hayato Yoshida 4 3 1 2 1 21 32 0.125 0.219 0.250 693
8 Vincent Cheminaud 4 2 3 2 5 21 37 0.108 0.162 0.243 8
9 Yukito Ishikawa 4 2 2 5 3 17 33 0.121 0.182 0.242 99
10 Yuichi Kitamura 4 2 0 3 1 14 24 0.167 0.250 0.250 497
11 Syu Ishibashi 4 1 1 3 2 18 29 0.138 0.172 0.207 498
12 Takuya Ono 3 4 6 3 4 24 44 0.068 0.159 0.295 367
13 Masayoshi Ebina 3 3 4 0 4 23 37 0.081 0.162 0.270 2456
14 Yutaka Yoshida 3 3 1 2 4 23 36 0.083 0.167 0.194 1179
15 Yasunari Iwata 3 2 5 2 0 21 33 0.091 0.152 0.303 1373
16 Katsuya Sameshima 3 2 2 3 2 14 26 0.115 0.192 0.269 72
17 Fuma Matsuwaka 3 2 1 2 0 29 37 0.081 0.135 0.162 162
18 Yuga Kawada 3 1 2 2 0 8 16 0.188 0.250 0.375 1047
19 Akihide Tsumura 3 1 2 0 1 17 24 0.125 0.167 0.250 329
20 Futoshi Komaki 3 1 0 0 1 11 16 0.188 0.250 0.250 843

* Data is inclusive of JRA racing only

Trainer Ranking

as of January 17, 2017

ranking name 1st 2nd 3rd 4th 5th below total runners win ratio top 2 ratio top 3 ratio life time wins
1 Yoshito Yahagi 4 4 2 1 3 11 25 0.160 0.320 0.400 475
2 Katsuichi Nishiura 4 4 1 0 1 7 17 0.235 0.471 0.529 371
3 Hidetaka Otonashi 4 2 1 3 0 8 18 0.222 0.333 0.389 702
4 Mitsumasa Nakauchida 4 1 1 0 0 3 9 0.444 0.556 0.667 65
5 Kiyoshi Hagiwara 4 0 0 1 0 7 12 0.333 0.333 0.333 530
6 Makoto Saito 3 2 1 0 0 9 15 0.200 0.333 0.400 244
7 Yasutoshi Ikee 3 1 3 1 2 10 20 0.150 0.200 0.350 529
8 Naosuke Sugai 3 1 1 2 0 8 15 0.200 0.267 0.333 252
9 Yutaka Takahashi 3 1 0 0 0 9 13 0.231 0.308 0.308 394
10 Takeshi Okumura 3 0 2 0 0 7 12 0.250 0.250 0.417 43
11 Mikio Matsunaga 3 0 1 2 1 7 14 0.214 0.214 0.286 261
12 Hiroshi Miyamoto 3 0 0 1 0 6 10 0.300 0.300 0.300 267
13 Shigeki Matsumoto 2 3 1 1 0 7 14 0.143 0.357 0.429 507
14 Takayuki Yasuda 2 3 0 1 1 8 15 0.133 0.333 0.333 657
15 Kiyotaka Tanaka 2 2 1 1 2 8 16 0.125 0.250 0.313 458
16 Fumio Koga 2 1 1 0 0 5 9 0.222 0.333 0.444 498
17 Noboru Takagi 2 1 0 1 0 5 9 0.222 0.333 0.333 170
18 Kazuyuki Ogata 2 1 0 0 2 6 11 0.182 0.273 0.273 62
19 Yoshihiko Kawamura 2 0 3 0 0 5 10 0.200 0.200 0.500 317
20 Yasuo Takeichi 2 0 2 2 1 11 18 0.111 0.111 0.222 130

* Data is inclusive of JRA racing only