• Video
  • Photo
2021.07.25G3 Ibis Summer Dash
Niigata Racecourse
Result
2021.07.18G3 Toyota Sho Chukyo Kinen
Kokura Racecourse
Result
2021.07.18G3 Hakodate Kinen
Hakodate Racecourse
Result
2021.07.17G3 Hakodate Nisai Stakes
Hakodate Racecourse
Result
2021.07.11G3 Tanabata Sho
Fukushima Racecourse
Result
2021.07.11G3 Procyon Stakes
Kokura Racecourse
Result
2021.07.04G3 Radio Nikkei Sho
Fukushima Racecourse
Result
2021.07.04G3 CBC Sho
Kokura Racecourse
Result
2021.07.25 G3 Ibis Summer Dash
Niigata Racecourse
Ibis Summer Dash (G3)
Ibis Summer Dash (G3)

July 25, 2021
Ibis Summer Dash (G3)

2021.07.18 G3 Toyota Sho Chukyo Kinen
Kokura Racecourse
Toyota Sho Chukyo Kinen (G3)
Toyota Sho Chukyo Kinen (G3)

July 18, 2021
Toyota Sho Chukyo Kinen (G3)

2021.07.18 G3 Hakodate Kinen
Hakodate Racecourse
Hakodate Kinen (G3)
Hakodate Kinen (G3)

July 18, 2021
Hakodate Kinen (G3)

2021.07.17 G3 Hakodate Nisai Stakes
Hakodate Racecourse
Hakodate Nisai Stakes (G3)
Hakodate Nisai Stakes (G3)

July 17, 2021
Hakodate Nisai Stakes (G3)

2021.07.11 G3 Tanabata Sho
Fukushima Racecourse
Tanabata Sho (G3)
Tanabata Sho (G3)

July 11, 2021
Tanabata Sho (G3)

2021.07.11 G3 Procyon Stakes
Kokura Racecourse
Procyon Stakes (G3)
Procyon Stakes (G3)

July 11, 2021
Procyon Stakes (G3)

2021.07.04 G3 Radio Nikkei Sho
Fukushima Racecourse
Radio Nikkei Sho (G3)
Radio Nikkei Sho (G3)

July 4, 2021
Radio Nikkei Sho (G3)

2021.07.04 G3 CBC Sho
Kokura Racecourse
CBC Sho (G3)
CBC Sho (G3)

July 4, 2021
CBC Sho (G3)

  • News
  • Takarazuka Kinen
  • Yasuda Kinen
  • International